Kmečka trgovina


Naš hit!

Ploščate stekleničke   6,20 €
Zelo praktična je žepna steklenička, pokrovček je hkrati kozarček!
Etikete je oblikoval znani koroški umetnik Rudi Benétik. Napolnjena z domačim žganjem ali sadjevcem iz orehov, marelic, češenj, cemprina ali črnic.

Idealno darilce. Kultno!